عید

راستش رو بگم عید فطر هیچ وقت برای ما عید نشد. اگرچه همیشه رمضان و روزه توی خانواده‌مون جاری و ساری بود ولی عید فطرها عید نبود.

عید فطر

عید فطر مبارک! پایان یک ماه روزه داری. انشالله که مقبول بوده باشه.