بعد از خرید خونه پول کمی برام باقی مونده. از فردا شروع می‌کنم به خوندن در مورد بورس. پول زیاد رو جرات نداشتم بدون آگاهی به اون سمت ببرم. با پول کم میشه تست‌های کنترل شده‌ای توی بورس انجام داد.