فردا بازیگوشی و از این شاخه به اون شاخه پریدن رو میذارم کنار و میشینم سر مستندات php و دوباره همه چی رو مرور می‌کنم. گور بابای پایتون و غیر پایتون . یک ماهی شیرجه میزنم توی php و به جاهایی شنا می‌کنم که توی این مدت سراغشون نرفتم و بدون اونها کار کردم.

حتما لذت بخشه.